Poeldijk Woonzorgcentrum
Poeldijk Woonzorgcentrum
Poeldijk Woonzorgcentrum
Poeldijk Woonzorgcentrum
Poeldijk Woonzorgcentrum
Poeldijk Woonzorgcentrum

Poeldijk Woonzorgcentrum

2009 Woonzorgcentrum Poeldijk  in opdracht van Pieter van Foreest

Het woonzorgcentrum is ontwikkeld als vervangende nieuwbouw voor de oude locatie de Witte Brug bij de kerk. De nieuwe locatie ligt aan de rand van kleine industrie en een nieuw te ontwikkelen woningbouwplan aan de rand van de dorpskern. Het plangebied heeft in het beeldkwaliteitsplan als kenmerken de historiserende karakteristiek van de 30-er jaren meegekregen. Deze sluit aan op de kleinschalige bebouwing van de dorpskern Poeldijk.

In het ontwerp is de horizontale logistiek van de binnenzijde vertaald in een verticale beeldvorming van geschakelde stadspanden aan de buitenzijde. Een contrast dat door de keuze van baksteenkleuren en kozijnkeuzes tot verrassende verschillen in de beleving van de binnenruimte leidt. De vele entrees in het gebouw worden gebruikt door de verschillende gebruikers en functies.

Globaal zijn volgende functies gehuisvest:

  • groepswonen voor dementerende ouderen
  • wonen met zorg in zorgappartementen
  • tijdelijke opvang ouderen
  • zelfstandige sociale huurwoningen
  • groepswonen voor speciale doelgroepen s’Heerenloo
  • 24-uurs rouwkamer
  • welzijnsfuncties
  • extramurale zorgfuncties
  • restaurant, kapper en paramedici