Eindhoven MKD Nuenenseweg
Eindhoven MKD Nuenenseweg
Eindhoven MKD Nuenenseweg
Eindhoven MKD Nuenenseweg
Eindhoven MKD Nuenenseweg
Eindhoven MKD Nuenenseweg

Eindhoven MKD Nuenenseweg

2006 Medisch kinderdagverblijf in opdracht van De Combinatie jeugdzorg Z-O Brabant

Het medisch kinderdagverblijf is gehuisvest in een gebouw onder de architectuur van de Bossche school. De bouwfysische eigenschappen en de architectonische details waren oorzaak van veel klachten op gebied van behaaglijkheid. Op basis van een PVE waarbij ook het kantoor van jeugdzorg geïmplementeerd kan worden op deze locatie is gekozen voor een gedeeltelijke sloop en herontwikkeling.

De 3 nieuwe bouwdelen zijn van een totaal andere architectuur ( staal en glas) tussen de paviljoens geplaatst. De te handhaven bouwdelen zijn na sloop van de buitengevels weer opgebouwd in witte betonsteen en houten kozijnen. De bouwkundige details zijn zoveel mogelijk aangepast aan huidige eisen. In het hele ontwerp is de rondgang van de gangstructuur als speelruimte voor de kinderen leidend geweest.

De installaties zijn middels een koud-warmtebron meegenomen in de nieuwbouw en vernieuwde dekvloeren van de renovatie als warmte en koelvloeren. Middels bouwkundige pergola’s zijn verbindingen gemaakt tussen oud en nieuw, die in de tuin voor prachtige buitenruimten zorgen.