Eijckenstate Veldhoven
Eijckenstate Veldhoven
Eijckenstate Veldhoven
Eijckenstate Veldhoven

Eijckenstate Veldhoven

Kerk klooster en school centrum van het kerkdorp Meerveldhoven in Veldhoven. De gebouwen  klooster en school hadden geen nieuwe gebruikers meer. Herontwikkeling van de locatie ten behoeve van woningen voor ouderen in de koop en huursector was gewenst. Na zorgvuldige studie is gekozen voor de sloop van het schoolgebouw en de restauratie cq. herontwikkeling van het klooster.

Het appartementengebouw bestaat uit 28 appartementen waarbij de kopers inspraak hebben gehad in de plattegrond van hun woningen. Een uitdaging voor bouwer en architect.

Onder het gebouw is een open halfverdiepte parkeerkelder opgenomen.

Realisatie 2001