Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven
Lelystad De Hoven

Lelystad De Hoven

2007  revitalisering van het verzorgingshuis de Hoven in opdracht van zorgorganisatie Coloriet

In Lelystad wordt de stedenbouwkundige structuur gekenmerkt door een strakke zonering. Deze zonering heeft in de jaren 50 bepaald dat het verzorgingshuis in de strook voorzieningen gerealiseerd moest worden.  Dit is geen eigentijdse visie meer en de woningbouwvereniging heeft samen met de zorginstelling de uitdaging opgepakt om dit gebied te herontwikkelen tot woongebied met het verzorgingshuis als zorgroos in het centrum. De begane grond is als buurtplein toegankelijk gemaakt met tuin terras, restaurant, medische zorg, zorgloket en activiteiten voor ouderen.

Op de eerste verdieping zijn met bewoners met een zware zorgvraag in groepswoningen ondergebracht. Een grote daktuin zorgt voor buitenruimte. Op de tweede verdieping wonen bewoners met een somatische of tijdelijke zorgvraag. Zij kunnen gebruik maken van de voorzieningen op de begane grond. De derde verdieping bestaat uit 13 zelfstandige levensloopbestendige huurwoningen voor ouderen en een palliatieve unit voor 4 cliënten.

De financiële middelen voor dit project waren  beschikbaar voor de interne verbouwing. Het budget voor de beperkte externe aanpassingen is door de corporatie en het maken van heldere keuzes toch gevonden. Hiermee heeft het bestaande gebouw weer een fris uiterlijk en een herkenbare plek in het nieuwe woongebied voor ouderen.